Advies aan de keukentafel

projecten

Charlotte Schippers ontwikkelt en begeleidt projecten. Op eigen initiatief en op initiatief van anderen. Voorbeelden zijn de projecten ‘Campus Diep Groningen’, ‘Open Talenten’, ‘Coach4you Groningen’ en ‘Schots en Scheef’.

Campus Diep
Het project Campus Diep combineert een woonvoorziening voor jong volwassenen met een leer- of leerwerktraject, met coaching, vrijetijdsbesteding en nazorg na het verlaten van het project. Een stabiele woon- en leefsituatie is onmisbaar voor een goede start in de samenleving. Campus Diep biedt deelnemers de structuur, het ritme en de ondersteuning die zij nodig hebben om een opleiding te kunnen afmaken en succesvol te beginnen op de arbeidsmarkt. Bovendien kan het zelfstandig wonen de basis vormen voor nieuw zelfvertrouwen. Wonen, leren en werken sluiten binnen campus Diep naadloos op elkaar aan.
Na een verblijfsduur van één tot twee jaar stromen de deelnemers uit. Ze hebben dan perspectief op werk of vervolgonderwijs, met gegarandeerde vervolghuisvesting en met nazorg voor een periode van één jaar.
Charlotte Schippers ondersteunt de stuurgroep campus Diep in Groningen in de functie van secretaris.

Zie ook: www.kamersmetkansen.nl
www.campusdiep.nl

Coach4you
Een twaalfjarige die van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaat, krijgt te maken met grote veranderingen. De eerste brugklas is daardoor vaak behoorlijk druk. Soms net iets té… Dan lopen leerlingen de kans om te blijven zitten of onnodig van school te moeten. De leerkracht van groep 8 kan –als hij of zij inschat dat dit risico bestaat- aan de bel trekken. Coach4you beschikt over coaches die brugklassers op een verstandige manier ondersteunen bij deze stap. Deze persoonlijke thuismentor gaat elke week op huisbezoek bij de brugklasser, is degelijk opgeleid en kan een kind motiveren.
Coach4you is gestart in Zeist. Charlotte Schippers is mede-initiatiefneemster voor Groningen.

Zie ook www.coach4yougroningen.nl

Schots en Scheef
“Schots & Scheef” beschikt in de binnenstad van Groningen over 17 woningen met “24-uurs oproepbare hulp” waar mensen met een lichamelijke handicap zelfstandig kunnen wonen, alleen of samen met hun partner of gezin.

“Schots en Scheef” is ontwikkeld door mensen met een lichamelijke handicap die vanuit hun eigen woon-/leefsituatie worden geconfronteerd met de beperkingen van de huidige woon-zorgmogelijkheden. De initiatiefgroep begon in 1995 met het ontwikkelen van plannen. Het bouwen van woningen was een kwestie van lange adem. De eerste bewoners verhuisden eind 2013 naar Schots en Scheef.

Zie ook: www.schotsenscheef.nl

@ advies aan de keukentafel, charlotte schippers, pausgang 4, 9712 ez groningen, 050-3112168