Advies aan de keukentafel

projecten

Charlotte Schippers ontwikkelt en begeleidt projecten. Op eigen initiatief en op initiatief van anderen. Voorbeelden zijn de projecten ‘Overbrug Groningen’, ‘Open Talenten’, ‘Coach4you Groningen’ en ‘T-TAG, jongeren talenten reisbureau’.

Overbrug
Charlotte Schippers ondersteunt de 12 leden van het samenwerkingsverband Overbrug in de rol van secretaris. Leden zijn: ROC Alfa-college, Noorderpoort, Menso Alting, Vlechter/MJD/Jimmy’s, Werkpro, VNN, Elker, Mee Groningen en Leger des Heils. Overbrug werkt nauw samen met WIJ Groningen en jongeren van o.a. Jimmy’s en T-TAG, het jongeren talenten reisbureau.
Samen met haar jongeren willen de leden van Overbrug “petten, wetten en loketten” slechten die jongeren belemmeren op weg naar hun zelfstandigheid.
Zie ook: facebook:overbruggroningen

T-TAG, jongeren talenten reisbureau
T-TAG is het “reisbureau” dat jongeren die begeleid worden in wonen, leren en/of werken een “talentenreis” aanbiedt. De jongeren, talentenreizigers, maken een persoonlijke reis waarbij zij hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Jonge, ervaringsdeskundige, reisagenten begeleiden de talentenreizigers. Charlotte Schippers is één van de coördinatoren van T-TAG.
Zie ook:“www.t-tag.nu”

Coach4you
Een twaalfjarige die van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaat, krijgt te maken met grote veranderingen. De eerste brugklas is daardoor vaak behoorlijk druk. Soms net iets té… Dan lopen leerlingen de kans om te blijven zitten of onnodig van school te moeten. De leerkracht van groep 8 kan –als hij of zij inschat dat dit risico bestaat- aan de bel trekken. Coach4you beschikt over coaches die brugklassers op een verstandige manier ondersteunen bij deze stap. Deze persoonlijke thuismentor gaat elke week op huisbezoek bij de brugklasser, is degelijk opgeleid en kan een kind motiveren.
Coach4you is gestart in Zeist. Charlotte Schippers is mede initiatiefneemster van coach4you in Groningen en coach van een brugklasser.
Zie ook: www.coach4yougroningen.nl

@ advies aan de keukentafel, charlotte schippers, pausgang 4, 9712 ez groningen, 050-3112168