Advies aan de keukentafel

cv

Charlotte Schippers (1957) is socioloog en personeel- en loopbaanadviseur. In 2003 startte zij haar adviespraktijk ‘Advies aan de keukentafel’. Ze adviseert mensen over vragen rond hun werk, loopbaan en studie. Daarnaast ontwikkelt en ondersteunt zij projecten op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken, werkgelegenheid en het voorkomen van schooluitval en talentontwikkeling van jongeren. Zo is zij secretaris van het samenwerkingsverband Overbrug in Groningen; 12 organisaties steunen 18+ jongeren op weg naar zelfstandigheid. Ook is zij mede-coördinator van T-TAG, het jongeren talenten reisbureau in Groningen (www.t-tag.nu)

Als vrijwilligster is zij actief binnen Coach4you Groningen (www.coach4yougroningen.nl).

Van 1986 tot 2003 werkte zij voor het AZG (tegenwoordig het Universitair Medisch Centrum Groningen), achtereenvolgens als personeelsconsulent, stafmedewerker Civiele Dienst en stafmedewerker P&O. Zij ontwikkelde zich in die functies tot allround P&O-er. Ze deed operationeel P&O-werk, ontwikkelde beleidsinstrumenten, begeleidde reorganisaties en was verantwoordelijk voor uiteenlopende projecten zoals de ontwikkeling van een beheersysteem voor de personeelsplanning bij de afdeling Interne Geneeskunde. Bij de afdeling Interne Geneeskunde ontwikkelde ze ook een introductieprogramma voor artsen.

Binnen het AZG deed ze ook heel andere projecten: ze stond bijvoorbeeld aan de wieg van de introductie van de ‘clubkarren’ en enkele projecten rond kunst. Als interim-manager gaf Charlotte Schippers leiding aan verschillende verbeterprojecten binnen het ziekenhuis.

Van 1981 tot 1986 werkte zij als preventiemedewerker bij de Rutgerstichting in Groningen.

Charlotte Schippers studeerde Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en volgde onder meer de leergang Bedrijfskunde aan de Academie voor Bedrijfskunde in Groningen en de leergang Interventiekunde bij Edu Feltmann, Instituut voor groeps- en organisatiepsychologie te Hilversum.

@ advies aan de keukentafel, charlotte schippers, pausgang 4, 9712 ez groningen, 050-3112168