Advies aan de keukentafel

boeken op de keukentafel

Jos van der Brug en Kees Locher: Ondernemen in de levensloop
1995
ISBN:90 6038 4369

Ondernemen in de levensloop is een “workshop in boekvorm”. Het doel van deze workshop is de eigen werkmotieven zichtbaar te maken en vaardigheden aan te spreken die een nieuwe ontwikkeling in werk en leven mogelijk maken.

Jos Kessels: Vrije ruimte, filosoferen in organisaties
2002
ISBN: 90 5352 827 X

Klopt het wat we doen? Waar is het ons eigenlijk om begonnen? Wat is de essentie van onze aspiraties? Welke moed is er voor nodig om daaraan recht te doen?
Dit soort vragen speelt een steeds belangrijker rol in organisaties. Ze beantwoorden is noodzakelijk en lastig tegelijkertijd. Daar is een vorm van gesprek voor nodig gericht op verheldering van essenties, opschorten van oordelen, verwoorden en toetsen van persoonlijke visies. Voorwaarde voor zo’n bezinning is “vrije ruimte”, het vermogen zich los te maken de gebruikelijke strategische oriëntatie en voorbij directe belangen en resultaten te denken. Dat wil zeggen: het vermogen te filosoferen.

Ruud Kaulingfreks: Gunstige vooruitzichten
1996

Ingegaan wordt op het conflict tussen het modernistisch wereldbeeld van onze organisaties en de postmoderne cultuur. Welke veronderstellingen van organisaties en management staan onder druk? Zijn er alternatieve werkvormen die passen bij de nieuwe cultuur?

@ advies aan de keukentafel, charlotte schippers, pausgang 4, 9712 ez groningen, 050-3112168