Advies aan de keukentafel

links aan de keukentafel

www.arbeidsrechter.nl
www.belastingdienst.nl
www.cao.pagina.nl
www.minszw.nl ministerie van sociale zaken voor regelgeving op gebied van sociale zekerheid
www.overheid.nl wegwijs in overheidsland
www.salarischeck.nl
www.uwv.nl over regelgeving van de uitkeringsinstanties
www.ontslag.nl
www.blikopwerk.nl informatie over reintegratiebedrijven en cliententevredenheidsonderzoek.
www.vuurkracht.nl adviesbureau voor startende ondernemers
“www.opentalenten”.nl”:


samenwerking

www.eyeopener.eu, Marjo Kosters
www.nellyhazen.nl, Nelly Hazen, Bureau voor coaching, training en supervisie

@ advies aan de keukentafel, charlotte schippers, pausgang 4, 9712 ez groningen, 050-3112168